Praktisch examen

CPE 2022: NATUUR

Het Centraal Praktisch Examen (CPE) bestaat uit een opdracht van 12 klokuren, die wordt gemaakt vanaf maart t/m april, en die uitgaat van een thema. Het thema voor het CPE is ‘NATUUR‘.

CPE Programma

Het CPE bedraagt 12 klokuren, dit staat gelijk aan 16 lesuren van 45 minuten. De opgaven van het CPE worden in twee delen uitgereikt. De inroostering van het CPE vind je hier beneden.

CPE Rooster 2022

Het CPE bedraagt 12 klokuren, dit staat gelijk aan 16 lesuren van 45 minuten.
De opgaven van het CPE worden in twee delen uitgereikt.

Wanneer het Antoni Gaudi rooster van het CPE bekend is wordt dat hier geplaatst.

Cijfers van het CPE worden bekend gemaakt gelijk met de examenresultaten van het Centraal examen van het eerste tijdvak,

Onderdeel A (breed orienteren)

Voor een brede oriëntatie en maak een moodboard of collage op A3 formaat. Een moodboard of collage is een soort ideeënblad waar je je ideeën op schrijft, tekent en plakt (collagetechniek). Alles wat jij interessant vind over een bepaald onderwerp verzamel je op dit blad.

Focus jezelf nog niet teveel op één idee maar verzamel meerdere ideeën. Dus circa 3 tot 5 verschillende ideeën.

Onderdeel B (diepte onderzoek)

Nummer al je schetsen, printjes, materiaalproefjes op volgorde en per onderdeel. Maak schetsen en materiaalproefjes omdat ze iets toevoegen aan het geheel. Zorg voor diepgang. Als je bijvoorbeeld een boom wil tekenen voor het thema ‘De Stad’ waarin je een ontwerp gaat maken van een kunstwerk dan maak je minimaal 10 schetsen van  verschillende aanzichten van het kunstwerk, schetsen waarmee je bepaald details uitlicht en schetsen waarbij het kunstwerk in de stad zelf staat. Maak aantekeningen op je schetsen! Er mag op geschreven worden.

Onderdeel C (vaststellen ontwerp)

Lees goed de vragen en geef duidelijke antwoorden. Voorstelling: Wat is er te zien en wat speelt er zich af in jouw kunstwerk. Vormgeving: Beeldende aspecten (ruimte, licht, vorm, kleur, ordening)

Onderdeel D (uitvoeren werkstuk)

Het maken van je definitieve werkstuk. Hou in de gaten dat je door je enthousiasme niet het thema van de opdracht vergeet.

Onderdeel E (analyseren / evalueren)

Bij dit onderdeel beoordeel je je eigen werk en dat van een mede-leerling. Vertel waarom jij hebt gekozen voor bepaalde aspecten (kleur, licht etc) waardoor jouw idee nog beter duidelijk is geworden.

Twijfel je over je voorstelling / vormgeving antwoorden?