Studiewijzer Klas 4

Periode 1: Stilleven opdracht

Deze periode gaan we aan de slag met het tekenen naar waarneming. Het zo realistisch mogelijk natekenen van stillevens. ​We gaan werken met verschillende arceertechnieken en materialen en letten op lichtval en schaduw om je tekening zo realistisch mogelijk te krijgen.

  • Week 1: Korte schetsjes (5-15min) van 1 tot 2 voorwerpen
  • Week 2: Korte schetsjes (5-15min) van 1 tot 2 voorwerpen
  • Week 3: 4 lesuren stilleven tekenen in potlood. Uitwerken in details en schaduw (eigen/slag)

Algemene begrippentoets

Alle begrippen die we in het derde leerjaar hebben doorgenomen komen deze periode voorbij in de vorm van een herhalingstoets​. Leren: alle begrippen onder categorieën Vorm, Ruimte, Ordening, Licht, Kleur, Techniek.

Afsluiting

  • Algemene Begrippentoets: 22 november tijdens de tekenles. (oefenen kan hier!)
  • Stilleven opdracht: Inleveren week van 27 sept

Periode 2: ​Pop-Art opdracht

Dit is een op de kunststroming Pop-Art gebaseerde opdracht. We verdiepen ons in de kunststroming en vervolgens ga je aan de slag om je eigen Pop-Art kunstwerk te maken.
Zie www.gauditekenen.nl/pop-art.
Google eens op ‘Pop-Art’ en denk na over het thema van je eigen Pop-Art kunstwerk. Begin met je onderzoek (onderdeel A), maak vervolgens je Beeldend onderzoek (onderdeel B) en maak uiteindelijk je eigen kunstwerk op A2 formaat (onderdeel C). Je mag zelf kiezen met welke materialen je je kunstwerk uitwerkt.

Beoordeling

Je eindwerk wordt in drie delen beoordeeld. Het onderzoek onderdeel A (mindmap of collage en min. 3 verschillende ideeën) en onderdeel B (circa 10 schetsen en materiaalproefjes) en je eindwerk onderdeel D (uitgewerkt op A2 formaat). Klik hier als je wilt weten wat de onderdelen inhouden en waar je onderzoek aan moet voldoen.

Leerdoel

Je leer procesmatig te werken. Een goede voorbereiding is het halve werk dus je onderzoek is net zo belangrijk als je eindwerk. Je leert tevens om overzicht te houden op je werkproces en het tussentijds te beoordelen. Zo voorkom je dat je eindresultaat anders uitpakt dan je van plan was.

Afsluiting

Periode 3: Thema opdracht

Oefening praktijkexamen
Maken: Afronding/inleveren “Thema” opdracht. Kies uit een van de volgende twee thema’s:

Examentraining
Examenvoorbereidingen Praktisch en Schriftelijk Examen.
Kijk hier hoe je je kunt voorbereiden op het Schriftelijk examen: www.gauditekenen.nl/cse/

Voorbereidingen Praktisch Examen
Deze periode worden de magazines met het nieuwe thema uitgedeeld. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op het Praktisch en Schriftelijk Examen!
Kijk hier hoe je je kunt voorbereiden op het Praktisch examen: www.gauditekenen.nl/cpe/

Toets Voorstelling / Vormgeving
Leren: Verschillen tussen Voorstelling en Vormgeving. Bereid je voor op www.gauditekenen.nl/voorstellingvormgeving/

Afsluiting:

  • Toets Voorstelling & Vormgeving: Toetsweek periode 2 (wat moet je leren? Kijk hier!)
    Thema opdracht:
  • Kunstdossier: Dinsdag 7 februari inleveren. Uitgeprint in kleur!
  • Themaopdracht Tijd/Natuur -> 8 maart inleveren.

Centraal Praktisch Eindexamen

Zodra er meer informatie is over het Centraal Praktisch Eindexamen is lees je dat hier.

Opdracht Examenbegrippen

Ga naar deze pagina. Hier vind je 5 categorieën met begrippen waar nog geen uitleg bij staat. Maak groepjes van 4 of 5 leerlingen (5 leerlingen voor categorie Beelddragers, 4 voor Voorstellingsaspecten, 5 voor Proces, 4 voor Functionaliteit, 5 voor Cultureel en kunsthistorisch). Tijdens de tekenles laat de groepsvertegenwoordiger onderaan deze pagina weten wie er in jou groepje zit.
Alle begrippen ga je aanvullen met een korte uitleg (zie als voorbeeld de bovenstaande link) en een bijpassende foto.

Schriftelijk examen training en leerwerk

Het thema van het Centraal schriftelijk examen is hetzelfde als dat van het praktisch examen. Dit jaar is dat het thema ‘TIJD’ en dit is de rode draad binnen het praktische én schriftelijke examen. Zorg dat alle begrippen in je geheugen gegrift staan! Je vindt ze onder het kopje beeldbegrippen in het menu van www.gauditekenen.nl.

Voorstelling & Vormgeving

Leer de verschillen tussen aspecten van de voorstelling en aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten).

Het CPE magazine.

Lees de teksten goed door en bekijk de kunstwerken. Let ook goed op de subthema’s die je in de kunstwerken terug kunt vinden.

www.gauditekenen.nl

Voor meer uitgebreide informatie www.gauditekenen.nl/cse/

Leerdoel

Je leer procesmatig te werken. Een goede voorbereiding is het halve werk dus je onderzoek is net zo belangrijk als je eindwerk. Je leert tevens om overzicht te houden op je werkproces en het tussentijds te beoordelen. Zo voorkom je dat je eindresultaat anders uitpakt dan je van plan was.