Studiewijzer Klas 4

Periode 1

Stilleven
Deze periode gaan we aan de slag met het tekenen naar waarneming. Het zo realistich mogelijk natekenen van stillevens. ​We gaan werken met verschillende arceertechnieken en materialen en letten op lichtval en schaduw om je tekening zo realistich mogelijk te krijgen.

Algemene begrippentoets
Alle begrippen die we in het derde leerjaar hebben doorgenomen komen deze periode voorbij in de vorm van een herhalingstoets​. Leren: alle begrippen onder categorieën Vorm, Ruimte, Ordening, Lijn, Licht, Kleur.

​Pop-Art
Deze op de kunststroming Pop-Art gebaseerde opdracht, zal doorlopen in periode 2. We verdiepen ons in de kunststroming en vervolgens ga je aan de slag om je eigen Pop-Art kunstwerk te maken. Deze opdracht loopt door in periode 2.
Verdiep je goed in de kunststroming voor je aan de slag gaat! Zie www.gauditekenen.nl/pop-art
Google eens op ‘Pop-Art’ en denk na over het thema van je eigen Pop-Art kunstwerk. Bewaar al je schetsen goed!

Materialen aanschaffen!
Potloden: 4b, 2b, hb, 2h, 4h.
Gum, kneedgum, kleurpotloden.

Afsluiting:

  • Algemene Begrippentoets: toetsweek 1e week november
  • Stilleven opdracht: 20 sept
  • ​Pop Art: Loopt door in periode 2

Periode 2

Verder werken en afronding Pop-Art Kunstwerk
Zie www.gauditekenen.nl/pop-art​ Google eens op ‘Pop-Art’ en denk na over het thema van je eigen Pop-Art kunstwerk. Bewaar al je schetsen goed!

Afsluiting:


Periode 3

Oefening praktijkexamen
Maken: Afronding/inleveren “Thema” opdracht. Kies uit een van de volgende drie thema’s:

Toets Voorstelling / Vormgeving
Leren: Verschillen tussen Voorstelling en Vormgeving. Bereid je voor op www.gauditekenen.nl/voorstellingvormgeving/

Examentraining
Examenvoorbereidingen Praktisch en Schriftelijk Examen.
Kijk hier hoe je je kunt voorbereiden op het Schriftelijk examen: www.gauditekenen.nl/cse/

Voorbereidingen Praktisch Examen
Deze periode worden de magazines met het nieuwe thema uitgedeeld. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op het Praktisch en Schriftelijk Examen!
Kijk hier hoe je je kunt voorbereiden op het Praktisch examen: www.gauditekenen.nl/cpe/

Afsluiting:

  • Afronding & beoordeling thema opdracht. Inleveren op: 14 februari
  • Toets Voorstelling – Vormgeving: 14 februari
  • Kunstdossier. Inleveren en presenteren (circa 10min) op 3, 4 en 6 maart

Periode 4

CPE – Centraal Pratisch Examen
Het thema van het Centraal Praktisch examen en het Centraal Schriftelijk examen voor tekenen dit jaar is ‘Tijd’.
www.gauditekenen.nl/cpe

Schriftelijk examen training
Het thema van het CSE is hetzelfde als dat van het CPE. Dit thema is de rode draad binnen het praktische én schriftelijke examen. Zorg dat alle begrippen in je geheugen gegrift staan! Je vindt ze onder het kopje beeldbegrippen links in het menu. Leer de verschillen tussen aspecten van de voorstelling en aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten). Het CPE magazine. Lees de teksten goed door en bekijk de kunstwerken. Let ook goed op de subthema’s die je in de kunstwerken terug kunt vinden.
www.gauditekenen.nl/cse/

Afsluiting: