Studiewijzer Klas 4

Periode 1

Stilleven
Deze periode gaan we aan de slag met het tekenen naar waarneming. Het zo realistich mogelijk natekenen van stillevens. ​We gaan werken met verschillende arceertechnieken en materialen en letten op lichtval en schaduw om je tekening zo realistich mogelijk te krijgen.

Algemene begrippentoets
Alle begrippen die we in het derde leerjaar hebben doorgenomen komen deze periode voorbij in de vorm van een herhalingstoets​. Leren: alle begrippen onder categorieën Vorm, Ruimte, Ordening, Lijn, Licht, Kleur.

​Pop-Art
Deze op de kunststroming Pop-Art gebaseerde opdracht, zal doorlopen in periode 2. We verdiepen ons in de kunststroming en vervolgens ga je aan de slag om je eigen Pop-Art kunstwerk te maken. Deze opdracht loopt door in periode 2.
Verdiep je goed in de kunststroming voor je aan de slag gaat! Zie www.gauditekenen.nl/pop-art
Google eens op ‘Pop-Art’ en denk na over het thema van je eigen Pop-Art kunstwerk. Bewaar al je schetsen goed!

Materialen aanschaffen!
Potloden: 4b, 2b, hb, 2h, 4h.
Gum, kneedgum, kleurpotloden.

Afsluiting:

  • Algemene Begrippentoets: toetsweek 1e week november
  • Stilleven opdracht: 20 sept
  • ​Pop Art: Loopt door in periode 2

Periode 2

Verder werken en afronding Pop-Art Kunstwerk
Zie www.gauditekenen.nl/pop-art​ Google eens op ‘Pop-Art’ en denk na over het thema van je eigen Pop-Art kunstwerk. Bewaar al je schetsen goed!

Afsluiting:


Periode 3

Oefening praktijkexamen
Maken: Afronding/inleveren “Thema” opdracht. Kies uit een van de volgende drie thema’s:

Toets Voorstelling / Vormgeving
Leren: Verschillen tussen Voorstelling en Vormgeving. Bereid je voor op www.gauditekenen.nl/voorstellingvormgeving/

Examentraining
Examenvoorbereidingen Praktisch en Schriftelijk Examen.
Kijk hier hoe je je kunt voorbereiden op het Schriftelijk examen: www.gauditekenen.nl/cse/

Voorbereidingen Praktisch Examen
Deze periode worden de magazines met het nieuwe thema uitgedeeld. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op het Praktisch en Schriftelijk Examen!
Kijk hier hoe je je kunt voorbereiden op het Praktisch examen: www.gauditekenen.nl/cpe/

Afsluiting:

  • Afronding & beoordeling thema opdracht. Inleveren op: 14 februari
  • Toets Voorstelling – Vormgeving: 14 februari
  • Kunstdossier. Inleveren en presenteren (circa 10min) op 3, 4 en 6 maart

Periode 4

Centraal praktisch examen

Het praktisch examen voor tekenen op school komt even stil te liggen doordat de scholen de komende tijd dicht zijn. Toch kun je nu gebruik maken van de situatie en verder werken aan je beeldend onderzoek. Werk de komende weken verder aan onderdeel A en B van je eindexamen. Nummer al je schetsen. Bekijk hier wat de onderdelen ook alweer inhouden.

Werk thuis verder aan onderdeel A en B en presenteer op 31 maart (tijdens de tekenles) via Teams je gemaakte schetsen en materiaalproefjes aan je docent Postma.

Kunstdossier

De leerlingen die hun Kunstdossier voor tekenen nog niet gepresenteerd hebben mogen dit doen door zichzelf op te nemen. Doe dit door je telefoon of camera op een statief of vaste ondergrond te zetten. De eisen van de presentatie zijn hetzelfde als dat je tijdens de les zou presenteren. Kijk voor meer info hier op gauditekenen.nl.

25 maart lever je je opgenomen presentatie en je powerpoint in via Teams. De andere leerlingen uit de klas kunnen je presentatie ook zien (dit is ook de bedoeling van de opdracht) dus maak er wat moois van!

Opdracht Examenbegrippen

Ga naar deze pagina. Hier vind je 5 categorieën met begrippen waar nog geen uitleg bij staat. Maak groepjes van 4 of 5 leerlingen (5 leerlingen voor categorie Beelddragers, 4 voor Voorstellingsaspecten, 5 voor Proces, 4 voor Functionaliteit, 5 voor Cultureel en kunsthistorisch). 20 maart tijdens de tekenles laat de groepsvertegenwoordiger onderaan deze pagina weten wie er in jou groepje zit.
Alle begrippen ga je aanvullen met een korte uitleg (zie als voorbeeld de bovenstaande link) en een bijpassende foto.
Lever het op 3 april in tijdens de tekenles via TEAMS.

Schriftelijk examen training en leerwerk

Het thema van het Centraal schriftelijk examen is hetzelfde als dat van het praktisch examen. Dit jaar is dat het thema ‘TIJD’ en dit is de rode draad binnen het praktische én schriftelijke examen. Zorg dat alle begrippen in je geheugen gegrift staan! Je vindt ze onder het kopje beeldbegrippen in het menu van www.gauditekenen.nl.

Voorstelling & Vormgeving

Leer de verschillen tussen aspecten van de voorstelling en aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten).

Het CPE magazine.

Lees de teksten goed door en bekijk de kunstwerken. Let ook goed op de subthema’s die je in de kunstwerken terug kunt vinden.

www.gauditekenen.nl

Voor meer uitgebreide informatie www.gauditekenen.nl/cse/

Leerdoel

Je leer procesmatig te werken. Een goede voorbereiding is het halve werk dus je onderzoek is net zo belangrijk als je eindwerk. Je leert tevens om overzicht te houden op je werkproces en het tussentijds te beoordelen. Zo voorkom je dat je eindresultaat anders uitpakt dan je van plan was.